Algemene voorwaarden

 

Gebruikers

Uitsluitend personen van 16 jaar of ouder kunnen zich als gebruiker van deze tool inschrijven. Bij inschrijving verklaart de gebruiker ten minste 16 jaar oud te zijn, of anders toestemming van ouder of voogd te hebben om zich in te schrijven.
Onder gebruikers van deze tool worden zowel bezorgers als aanbieders verstaan die zich voor deze tool hebben ingeschreven. Indien een bezorger gebruikmaakt van een motorvoertuig, dient hij of zij in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Toepasselijkheid

De gebruikersvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze tool. Bij de inschrijving verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden door het vakje ‘Ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden’ aan te vinken bij de aanmelding. Burgerbezorgdienst is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal in dat geval alle ingeschreven gebruikers hierover berichten.

Verantwoordelijkheid

Burgerbezorgdienst biedt met deze tool aan gebruikers een platform om met elkaar in contact te treden voor het uitvoeren van bezorgklussen. Het bezorgen zelf wordt niet door Burgerbezorgdienst georganiseerd en is uitsluitend het resultaat van een afspraak tussen aanbieder en bezorger. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, bezorgproces, aansprakelijkheid, het slagen van een bezorgafspraak en voor al hetgeen met het gebruik van deze tool en (het maken van) de bezorgafspraken verband houdt.

Burgerbezorgdienst is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die ontstaan is door het gebruik van deze tool, die ontstaan is door of tijdens een bezorging die via deze tool tot stand is gekomen of  die ontstaan is door het niet doorgaan van een bezorgdienst, dan wel door vertraging ervan.

(Persoons)gegevens, correspondentie

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (persoons)gegevens die zij verstrekken bij het gebruik van deze tool.
De gebruikers zijn gehouden op correcte en beleefde wijze met elkaar te corresponderen. Iedere uiting in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is verboden.

Gebruik

Deze tool mag alleen worden gebruikt om met elkaar in contact te treden voor het maken van een bezorgafspraak. Ieder ander gebruik, waaronder uitdrukkelijk begrepen acquisitie en het maken van reclame, is verboden.

Vervoer en bezorging

De bezorgers zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle verkeers- en veiligheidsregels tijdens de bezorging. Bezorgers mogen tijdens het vervoer geen verboden en/of gevaarlijke producten of middelen vervoeren en/of bezorgen.

Verwijdering

Gebruikers die zich niet houden aan deze voorwaarden kunnen door Burgerbezorgdienst (al dan niet naar aanleiding van klachten) worden verwijderd van deze tool.


Deze algemene voorwaarden van Burgerbezorgdienst.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in ’s-Gravenhage onder nummer 76/2011.

burger bezorgdienst


Wachtwoord vergeten
Website laten maken